گزارش های ویدیویی

438
۱۷ سرطان ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

ده درصد معتادین به مواد مخدر را اطفال تشکیل میدهند

https://www.youtube.com/watch?v=4WP57_blfiY&feature=youtu.be

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد