خبرهای داخلی

154
۲۹ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: اسحق اکرمی

دفتر اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت بامیان افتتاح گردید


دفتر ولایتی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان امروز ۲۹ حمل، در ولایت بامیان افتتاح گردید.
عباس نادری که در این مراسم به نماینده‌گی از خبرنگاران بامیان صحبت میکرد، افتتاح این دفتر را در زمینه‌ی حل مشکلات خبرنگاران این ولایت مفید خواند.
در همین حال وی گفت: “خبرنگاران بامیان با مشکلات زیادی از جمله برخورد سلیقه‌ای ادارات محلی این ولایت با آنها، مواجه اند.”
از سوی هم معاون والی بامیان در جریان سخنرانی در مراسم افتتاح دفتر اتحادیه‌ی ملی ژورنالستان در این ولایت، عدم ارائه‌ی معلومات از سوی ادارات محلی بامیان به خبرنگاران را تائید میکند؛ اما میگوید این مشکلات نسبت به گذشته تا حدی رفع گردیده است.
محمد آصف از خبرنگاران نیز خواست، تا وظایفِ خود را به صورتِ صادقانه و بی‌طرف انجام دهند.
این درحالیست که در حال حاضر، دو رسانه‌ی چاپی، پنج رادیوی محلی و یک تلویزیون خصوصی، در ولایت بامیان فعالیت دارند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد