منطقه و جهان

87
۵ دلو ۱۳۸۸

دفاع حسنی مبارک از ساخت دیوار مرزی در نوار غزه

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ديروز یکشنبه از ساخت دیوار مرزی در برابر تونل های زیرزمینی غزه دفاع کرده گفت، این اقدام برای امنیت ملت مصر ضروریست.

کلید * پنجم دلو 1388

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ديروز یکشنبه از ساخت دیوار مرزی در برابر تونل های زیرزمینی غزه دفاع کرده گفت، این اقدام برای امنیت ملت مصر ضروریست.

حسنی مبارک که در برابر مسئولان امنیتی کشورش سخن می گفت افزود، مصر پس از وقوع اقدامات تروریستی علیه توريستان مصری در شبه جزیره سینا درجوار نوار غزه، تصمیم به ساختن این دیوار گرفت و به هیچ وجه حاضر به بحث دراین مورد نیست.

ظاهرأ هدف از ساختن این دیوار مسدود کردن تونل هائیست که برای آوردن اسلحه و کالا به غزه مورد استفاده قرار می گیرد.

این درحالیستکه نظامیان حماس که کنترول نوار غزه را دردست دارند، با برگزاری تظاهراتی علیه ساختن این دیوار، آن را دیوار مرگ نامیدند.

 


کلید * پنجم دلو ۱۳۸۸

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ديروز یکشنبه از ساخت دیوار مرزی در برابر تونل های زیرزمینی غزه دفاع کرده گفت، این اقدام برای امنیت ملت مصر ضروریست.

حسنی مبارک که در برابر مسئولان امنیتی کشورش سخن می گفت افزود، مصر پس از وقوع اقدامات تروریستی علیه توريستان مصری در شبه جزیره سینا درجوار نوار غزه، تصمیم به ساختن این دیوار گرفت و به هیچ وجه حاضر به بحث دراین مورد نیست.

ظاهرأ هدف از ساختن این دیوار مسدود کردن تونل هائیست که برای آوردن اسلحه و کالا به غزه مورد استفاده قرار می گیرد.

این درحالیستکه نظامیان حماس که کنترول نوار غزه را دردست دارند، با برگزاری تظاهراتی علیه ساختن این دیوار، آن را دیوار مرگ نامیدند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد