کابل

55
۲۳ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

دستگیری شش فراری زندان پلچرخی

کلید * بیست و سوم حوت ۱۳۸۸

این افراد که شمار آنان به هفت تن می رسید، زمانی که زندانبانان مشغول صرف غذا و خواندن نماز بودند، پا به فرار گذاشتند.

امیر احمد جمشیدی، رییس زندان های وزارت عدلیه  ميگويد، این زندانیان به اتهام فعالیت های تروریستی، قتل و قاچاق مواد مخدر زندانی بوده اند.

آقای جمشیدی می افزاید، شماری از زندانیان پلچرخی، را هنگام فرار بازداشت کرده اند، ولی یکی از این افراد توانست فرار کند.

زندان پلچرخی در سال ۱۹۷۵ میلادی در زمان ریاست جمهوری محمد داوود ساخته شد و بزرگترین زندان افغانستان است.

در حال حاضر بیش از چهار هزار و ۵۰۰ زندانی در این زندان نگهداری می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد