و سایر گزارش ها

1041
۱۵ عقرب ۱۳۹۲

دزدیده شدن بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی از وزارت مالیه

مقام‌ها در وزارت مالیه کشور می‌گویند که بیش از 328 میلیون و 500 هزار افغانی از حساب‌های این وزارت به سرقت رفته است. عبدالقادر جیلانی؛ سخن‌گوی وزارت مالیه ضمن تایید این روی‌داد، گفت که ۲ تن از کارمندان این وزارت به اتهام دست داشتن در این دزدی کلان شناسایی و به لوی ثارنوالی افغانستان معرفی شده است.

مقام‌ها در وزارت مالیه کشور می‌گویند که بیش از 328 میلیون و 500 هزار افغانی از حساب‌های این وزارت به سرقت رفته است.

عبدالقادر جیلانی؛ سخن‌گوی وزارت مالیه ضمن تایید این روی‌داد، گفت که ۲ تن از کارمندان این وزارت به اتهام دست داشتن در این دزدی کلان شناسایی و به لوی حارنوالی معرفی شده اند.

به اساس گزارش‌ها، ۶۱ میلیون افغانی از سوی یکی از کارمندان وزارت مالیه با استفاده از ۳۸ چک بانکی جعلی به یکی از ولایت‌های کشور منتقل شده است.

گفته شده که خزانه دار ولایت بلخ که ۶۱ میلیون افغانی را با استفاده از چک‌های جعلی به یکی از ولایت‌های افغانستان انتقال داده است این فرد اما  به دلیل حمایت مقام‌های بلند پایه دولتی تاکنون بازداشت نشده است.

گفتنی‌ست، چندی پیش کارمند یک بانک خصوصی در افغانستان، بیش از یک میلیون دالر را از حساب‌های این بانک به خارج از کشور منتقل کرد و خودش نیز از افغانستان فرار کرد.

اختلاس و دزدی در نهادهای دولتی افغانستان امر تازه‌یی نیست، پیش از این کابلبانک؛ از بزرگ‌ترین بانک‌های افغانستان به دلیل اختلاس و برداشت غیر قانونی پول ورشکست شده بود.

در بسیاری از نهادهای حکومتی شفافیت وجود ندارد و گمانه‌ها بر این است که هر سال میلیون‌ها افغانی از عوایید گمرکات دزدی می‌شوند.

در جریان دوازده سال گذشته، نهادهای مبارزه با فساد اداری، در امر نظارت بر کارکرد حکومت ناکام مانده و به نظر می‌ر سد که خود این نهادها پس از چندی به فساد آلوده شده و با گرفتن رشوت بر دوسیه‌های مالی نهادهای حکومتی مهر تایید می‌زنند.

.


مقام‌ها در وزارت مالیه کشور می‌گویند که بیش از ۳۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی از حساب‌های این وزارت به سرقت رفته است.

عبدالقادر جیلانی؛ سخن‌گوی وزارت مالیه ضمن تایید این روی‌داد، گفت که ۲ تن از کارمندان این وزارت به اتهام دست داشتن در این دزدی کلان شناسایی و به لوی حارنوالی معرفی شده اند.

به اساس گزارش‌ها، ۶۱ میلیون افغانی از سوی یکی از کارمندان وزارت مالیه با استفاده از ۳۸ چک بانکی جعلی به یکی از ولایت‌های کشور منتقل شده است.

گفته شده که خزانه دار ولایت بلخ که ۶۱ میلیون افغانی را با استفاده از چک‌های جعلی به یکی از ولایت‌های افغانستان انتقال داده است این فرد اما  به دلیل حمایت مقام‌های بلند پایه دولتی تاکنون بازداشت نشده است.

گفتنی‌ست، چندی پیش کارمند یک بانک خصوصی در افغانستان، بیش از یک میلیون دالر را از حساب‌های این بانک به خارج از کشور منتقل کرد و خودش نیز از افغانستان فرار کرد.

اختلاس و دزدی در نهادهای دولتی افغانستان امر تازه‌یی نیست، پیش از این کابلبانک؛ از بزرگ‌ترین بانک‌های افغانستان به دلیل اختلاس و برداشت غیر قانونی پول ورشکست شده بود.

در بسیاری از نهادهای حکومتی شفافیت وجود ندارد و گمانه‌ها بر این است که هر سال میلیون‌ها افغانی از عوایید گمرکات دزدی می‌شوند.

در جریان دوازده سال گذشته، نهادهای مبارزه با فساد اداری، در امر نظارت بر کارکرد حکومت ناکام مانده و به نظر می‌ر سد که خود این نهادها پس از چندی به فساد آلوده شده و با گرفتن رشوت بر دوسیه‌های مالی نهادهای حکومتی مهر تایید می‌زنند.

.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد