منطقه و جهان

72
۳۰ جدی ۱۳۸۸

دزدی، خشونت و خرابکاری پیامدهای زلزله شدید در هائیتی

با گذشت تقریباً یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرینس گزارش شده است.

کلید * سی ام جدی 1388

با گذشت تقریباً یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرینس گزارش شده است.

گفته می شود، این شرایط در حالی به میان آمده که مردم برای انتقال مواد غذایی و نیازمندی های اولیه از سوی جامعه بین المللی، در انتظار بسر می برند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که واقعات خشونت آمیز و دزدی به دنبال افزایش ناامیدی مردم زیاد شده است.

مقامات امریکایی می گویند، دو هزار تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هایتی هستند تا به یک هزار و هفت صد تن از عساکر این کشور که برای کمک در جهت تامین امنیت و توزیع کمک ها به هایتی رسیده اند، بپیوندند.

بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، از شورای امنیت در خواست کرده تا اعزام سه هزار و پنجصد پولیس و نیروی نظامی را به هایتی تصویب کند تا با 9 هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد یکجا شوند.

 


کلید * سی ام جدی ۱۳۸۸

با گذشت تقریباً یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرینس گزارش شده است.

گفته می شود، این شرایط در حالی به میان آمده که مردم برای انتقال مواد غذایی و نیازمندی های اولیه از سوی جامعه بین المللی، در انتظار بسر می برند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که واقعات خشونت آمیز و دزدی به دنبال افزایش ناامیدی مردم زیاد شده است.

مقامات امریکایی می گویند، دو هزار تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هایتی هستند تا به یک هزار و هفت صد تن از عساکر این کشور که برای کمک در جهت تامین امنیت و توزیع کمک ها به هایتی رسیده اند، بپیوندند.

بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، از شورای امنیت در خواست کرده تا اعزام سه هزار و پنجصد پولیس و نیروی نظامی را به هایتی تصویب کند تا با ۹ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد یکجا شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد