جنوب

72
۹ حوت ۱۳۸۸

در هم شکستن آخرین سنگرهای طالبان در مارجه


کلید * نهم حوت ۱۳۸۸

به گفته مقامات، نیروهای پیاده بحری امریکا و سربازان افغان آخرین سنگرهای عمده مقاومت طالبان را روز شنبه در مارجه در هم شکستند.

در حالیکه نیروهای پیاده بحری امریکا می گویند، تا هنوز کار در مارجه کاملاً تمام نشده، ولی مقامات افغان گفته اند، برای یک عملیات همه جانبه و بزرگ تر در قندهار آماده گی گرفته می شود.

مقامات افغان و امریکایی می گویند، عملیات مارجه مقدمهء ای برای یک عملیات بزرگ تر بوده است.

در همین حال این مقامات گفته اند با موسسات کمکرسانی این مساله را مورد بحث قرار می دهند که چگونه به ۱۰ هزار تن که احتمالاً در اثر جنگ ها بی جا شده اند، کمک رسانیده شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد