کابل

82
۱۱ دلو ۱۳۸۸

در همايش داووس بر ثبات در افغانستان تاكيد شد


کلید * یازدهم دلو ۱۳۸۸

چهلمين اجلاس مجمع جهاني اقتصاد شام چهارشنبه هفته گذشته در منطقه كوهستاني و پر برف داووس سوييس آغاز شد و روز جمعه به پایان رسید و در پایان آن وزراي خارجه برخي كشورهاي اروپايي در همايش اقتصاد جهاني داووس بر ثبات در افغانستان تاكيد كردند.

در يك ميزدگرد تحت عنوان بازسازي صلح و ثبات در افغانستان تاكيد شد كه بايد سياست در افغانستانن تقويت شود.

كارل بيلد وزير خارجه سوئدن و يكي از شركت‌كنندگان در اين ميزگرد مي گويد، اكنون براي همه اين مساله مشخص شده كه براي ايجاد ثبات در افغانستان بايد سياست در افغانستان را تقويت کرد.

وي می افزاید؛ تاكنون كشورها تنها توجه خود را به عليمات نظامي در افغانستان معطوف كرده بودند.

ديويد ميلبند وزيرخارجه انگليس نیز در اين ميزگرد گفت: شركت دادن طالبان در امور افغانستان به معناي ارتباط با القاعده نيست.

با این وجود وی تاکید کرد که طالبان بايد به قانون اساسي در افغانستان احترام بگذارد، اگر آنان از اين كار خودداري كنند تحت تعقيب جامعه بين‌الملل قرار خواهند گرفت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد