گزارش های تحقيقي

148
۵ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: Shukrullah Esmat

در هجده سال، بیش از ۴۵ هزار قضیه خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است

https://youtu.be/_l3BhrdD9ks

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد