شمال

156
۸ سنبله ۱۳۹۴

در نشست حسابدهي ادارات در بلخ، فقط رياست معارف اشتراك كرد


برنامه حسابدهی ادارات دولتی از سوی ریاست شورای ولایتی بلخ به همکاری موسسه انکشاف خدمات اقتصادی و اجتماعی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردید.
قرار بود در این برنامه سکتورهای صحت، معارف، امور زنان و زراعت برنامه های ۶ ماه نخست سال جاری شان را به حضور نمایندگان مردم در شورای ولایتی، نمایندگان ارگان‌های دولتی، مردم و رسانه ها ارائه دهند، اما غير از رياست معارف، ديگر ادارات در اين نشست حضور نيافتند.
محمد ابراهیم خیراندیش، ريیس شورای ولایتی بلخ می‌گوید: به علت افزایش فساد اداری ومشکلاتي که این نهادها داشتند، هیچگاه حاضر به جوابگویی در مقابل مردم و رسانه ها نمی‌شوند.
رئیس شورای ولایتی بلخ افزود: در ریاست‌هاي معارف و صحت عامه  فساد گسترده وجود دارد.
در حالی که ريیس شورای ولایتی بلخ بیشتر نهادی دولتی در بلخ به خصوص معارف و صحت عامه را آغشته به فساد میداند، اما عبدالغفار دشتی، مدیرعمومی نظارت تعلیمی ریاست معارف بلخ موجودیت فساد دراین  اداره را رد کرده، می‌گوید: کسانی‌که برای دریافت کار به این اداره مراجعه می‌کنند، در صورت عدم موفقیت، این اداره را متهم به فساد می‌کند.
سید نوین سادات، مسوول برنامه‌های موسسه انکشاف خدمات اقتصادی و اجتماعی می‌گوید: تحقیقات این موسسه در بلخ نشان میدهد که در بسیاری از ادارات فساد به گونه گسترده‌ای وجود دارد.
وی همچنان تاکید كرد كه یافته های این سروی نشان می دهد که عرضه خدمات در این ادارات در سطح پايین قرار داشته و مراجعین آن از برخورد غیر قانونی مسوولان شاکی اند.
این درحالیست که همواره بیشتر مردم از موجودیت گسترده فساد اداری در شماری از ادارات دولتی بلخ نگرانی شدید شان را ابراز می‌کنند، اما تاکنون اقدام بنیادی از سوی حکومت محلی بلخ برای رفع این نگرانی ها صورت نگرفته است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد