کابل

47
۲ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

درخواست همكاري ولسی جرگه از رييس جمهور

 

ولسی جرگه شورای ملی امروز نيز به بحث های خود در مورد یافتن یک راه حل براي بحران کنونی در مسير انتخاب رييس اين مجلس، ادامه داد.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید، محمد محقق رییس کمسیون ویژه ولسی جرگه براي بيرون رفت از بن بست، در نشست امروز اين مجلس، گفت که آنان در دیدار با رییس جمهور کرزی از وی خواسته اند تا به عنوان رئیس دولت، در زمینه یافتن راه حل با اين كميسيون همكاري کند.

از سوی دیگر محمد یونس قانونی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه که از مدعیان مطرح ریاست این مجلس محسوب می شود، تایید کرده است که برای وی و شماري دیگر از اعضای با نفوذ ولسی جرگه، پیشنهاداتی برای رفتن به کابینه مطرح گردیده، اماوی این پشنهاد را رد کرده است.

اعضای ولسی جرگه در نشست امروز، توافق کردند كه روز چهارشنبه طرح واحدی را که از سوی کمسیون ویژه مطرح خواهدشد، مورد بررسی قرار دهند تا مشکل انتخاب رییس ولسی جرگه حل گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد