منطقه و جهان

79
۲۳ جوزا ۱۳۸۹

درخواست از افريقایي ها براي اصلاح شوراي امنيت


بان کی مون، سرمنشي سازمان ملل متحد، در پایان سفر خود به کامرون و پیش از عزیمت به افریقای جنوبی، در يك کنفرانس مطبوعاتی، از کشورهای افریقایی خواست مواضع خود را در زمینه اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد هماهنگ کنند.

سرمنشي سازمان ملل متحد تاکید کرد، موضوع ضرورت اصلاحات در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و کشورهای عضو به مذاکرات و گفتگوهاي خود در این زمینه ادامه می دهند.

بان کی مون علاوه كرد، اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید شفاف،‌ دموکراتیک و مشارکتی باشد.

کشورهای افریقایی ساختار کنونی و شرایط حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناعادلانه می دانند و خواستار ان هستند که اصلاحاتی اساسی در ساختار این نهاد تصمیم گیرنده سازمان ملل متحد ایجاد شود و شمار کرسیهای دایم و غیر دایم ان افزایش یابد.

در حال حاضر شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای ۱۵ عضو است که پنج عضو آن شامل كشورهاي روسیه، امریکا، فرانسه،‌انگلیس و چین ، دایمی هستند و در تصمیم گیریها و رای گیریهای ان از حق وتو برخوردار هستند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد