کابل

70
۱۸ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

دادگاهی ویژه برای عاملان کشتار جمعی تشکیل شود

کلید * هجدهم دلو ۱۳۸۸

کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای محاکمه عاملان کشتارهای دسته جمعی سه دهه گذشته خواستار تشکیل محكمه ویژه ای شده است.

محمد محسن فرید، مشاور حقوقی این کمیسیون ميگويد، تا حال بیش از صد گور دسته جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف شده است.

فرید گفت، هنوز در افغانستان محكمه اي وجود ندارد که کمیسیون حقوق بشر بتواند شواهد و مدارک مربوط به این گورها را در اختیار آن قرار دهد.

به گفته او، افشا و انتشار اطلاعات مربوط به این گورها “باریکی هایی” دارد که لازم است تنها در اختیار محكمه ویـژه رسیدگی به دوسيه های این گونه گورها قرار داده شود.

مشاور حقوقی کمیسیون حقوق بشر گفته است، هر چند تا حال تحقیق کاملی انجام نشده که هویت اجساد دفن شده در این گورها و زمان دقیق دفن شدن آنها را تثبیت کند، ولی افزود به طور کلی این گورها مربوط به سالهای پس از کودتای هفتم ثور/ ۱۳۵۷، به رهبری حزب دموکراتیک خلق، در زمان حاکمیت مجاهدین و سالهای بعد از آن می شود.

مشاور حقوقی کمیسیون حقوق بشر می افزاید، وجود این گورها حاکی از “نقض حقوق بشر” و “جنایت های جنگی” در جنگ های گذشته در افغانستان است.

دولت افغانستان پس از سقوط “رژيم” طالبان برنامه ای برای رسیدگی به دوسيه های این گونه قضیه ها با عنوان “عدالت انتقالی” آغاز کرد، ولی رسماً هیچ کسی تا حال در این مورد متهم نشده است.

عبدالرشید راشد، عضو ستره محكمه در واکنش به این اظهارات گفت است، قوه قضائیه حاضر است چنین محكمه ای را تشکیل دهد ولی این امر نیازمند دستور رئیس جمهوری است.

با این وجوود رحمت الله نظری معاون لوي سارنوالي معتقد است، در کشتارهای گروهی سه دهه گذشته در افغانستان، برخی کشورهای خارجی از جمله همسایه افغانستان دست دارند.

به عقیده معاون لوي سارنوالي دوسيه های مربوط به گورهای دسته جمعی باید توسط نهادها و محاكم بین المللی رسیدگی شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد