داغترین-خبر

۱۹ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

خوشبینی وزارت صحت عامه از کاهش مرگ ومیر مادران

مقام های وزارت صحت عامه با ابراز خوشبینی از وضعیت مادران و اطفال در کشور می گویند میزان مرگ و میر مادران و اطفال نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه امروز (پنجشنبه) در محفل گرامیداشت از روز جهانی قابله ها گفت که میزان مرگ و میر مادران در هر یکصد هزار ولادت به ۳۹۶ مادر رسیده است که ۷۵ درصد کاهش را نشان می دهد .

اما  وابینه اسانندی معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید که هنوز هم مادران به خدمات اساسی دسترسی ندارند و آمار مرگ میر مادران ونوزادان در همین حد نیز بلند است و باید تلاش های جدی صورت بگیرد تا رقم مرگ و میر مادران کاهش یابد.

او هم چنان افزود :”در صورتیکه خدمات قابلگی به هر مادر رسانیده می شد، ما شاهد تلف شدن ۳۹۶ مادر در هر صد هزار ولادت نمی بودیم .”

از سوی هم رولا غنی بانوی اول کشور می گوید که وضعیت صحی مادران نسبت به سال های قبل  در کشور بهبود یافته است.

وی با تاکید بر آموزش های مسلکی قابله ها در کشور می گوید که قابله ها باید آموزش های مسلکی ببینند تا بتوانند به مادران و اطفال بیشتر کمک کنند.

از روز جهانی قابله ها با شعار ( قابله ها مدافع حقوق زنان )  در کابل در حالی بزرگداشت به عمل آمد که هنوز هم در شماری از ولایت ها به دلیل نبود قابله ها مادران جان های شان را از دست می دهند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد