صحت

744
۲۵ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

خود سوزی های تکان دهنده در هرات

مسؤلان صحت عامهء ولایت هرات می گویند، آمار خود سوزی ها در این ولایت، همچنان تكان دهنده است.

محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانهء ۶۰۰ بستر حوزهء هرات با بیان این خبر گفت که” از اول سال جاری تا كنون، ۷۷ واقعهء خود سوزی در شفاخانهء سوختگی هرات تحت مداوا قرار گرفته اند كه ۴ تن مرد و۷۳ تن دیگر را زنان تشکیل داده می دهند.”

آمنه زن ۱۸ سالهء باشندهء ولسوالی “اوبه” هرات است. بستگان این زن می گویند، شوهر آمنه با ریختن تیل او را آتش زده و سپس از منطقه متواری شده است. دختر كاكای آمنه درین مورد به کلید می گوید:” شوهر این زن مرد خشن است و همواره زنش را مورد لت و كوب قرارمی می داد.”

درهمین حال آگاهان امور، اختلاف های خانوادگی، خشونت و ازدواج های اجباری را از دلایل اصلی عوامل افزایش خودسوزی در حوزهء غرب عنوان می كنند.

عزیزه خیر اندیش، مسئول شبكهء جامعهء مدنی در هرات، بی سوادی، فقر فرهنگی و اقتصاد خراب خانواده ها را از عوامل عمدهء افزایش خودسوزی زنان در این حوزه بیان می کند. خانم خیراندیش می افزاید: “خودسوزی زنان درحال حاضر تكان دهنده است و ایجاب می کند؛ تا نهادهای مسئول، برای جلوگیری از این عمل، اقدامات جدی را روی دست گیرند.”

به گفته دوكتوران شفاخانهء سوختگی هرات، بیشتر زنانی كه میزان خودسوزی آنان بالاتر از ۶۰ در صد بودند، جان خود را از دست داده اند و زنانی که زیر۵۰ در صد سوختگی داشتند، برای همیشه، از سلامت جسمی محروم می گردند.

عبدالقدیر تیموری فطرت کارمند شبکه حمایت از حقوق زنان می گوید، عدم برخورد جدی با عاملان این قضایا ، سبب افزایش میزان خود سوزی در میان زنان به وی‍ژه خانم های جوان می شود.

هر چند ظرف سال های گذشته، امكانات مالی فراوانی به دسترس نهادهای اجتماعی زنان قرار گرفته، ولی تا كنون در آگاهی دهی برای كاهش خشونت های خانوادگی و جلوگیری از افزایش خودسوزی ها در كشور، به ویژه  در ولایت هرات اقدام های لازم صورت نگرفته است.

خشونت علیه زنان، در سال های اخیر اشکال مختلف به خود گرفته است.

براساس تحقیقات نهادهای حمایت از زنان در كشور، خشونت علیه زنان در افغانستان روز به روز افزایش می یابد.

تحقیق شبکهء حمایت از زنان افغان، در ۱۶ ولایت كشورٌ نشان می دهد که بیش از ۴۷۰۰ زن خانه دار، ظرف چند سال گذشته قربانی خشونت های خانوادگی شده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد