کابل

135
۱۹ سرطان ۱۳۸۹

خواست ۱۵ میلیارد دالر برای افغانستان در كنفرانس كابل


قرار است كنفرانس کابل تا چند روز دیگر با شرکت نمایندگان ده ها کشور و سازمان کمک کننده در کابل برگزار شود.

وزارت مالیه كشور می گوید، در آستانه برگزاری نشست کابل، برنامه هایی با هزینه حدود ۱۵ میلیارد دالر برای ادامه کار بازسازی کشور در نظر گرفته شده است.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، گفته است، با در نظر داشت امکانات، توانایی ها و تعهداتی که جامعه جهانی پیش از این در این زمینه داشت، دولت می خواهد در چهارچوب حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دالر برنامه هایی را در عرصه های مختلف – منابع بشری، حکومت داری، زیربنا، اقتصاد، زراعت و و انكشاف دهات – پیشنهاد کند.”

وی گفته است، در چهاردهمین نشست “شورای مشترک هماهنگی و نظارت”، طرح ها و پیشنهادهای دولت افغانستان برای نشست کابل بررسی شد که در آن بیشتر روی بخش های امنیتی، بهبود حکومت داری، توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای تاکید شده است.

این شورا از مقامهای دولت افغانستان و نمایندگان حدود پنجاه کشور و سازمان هاي کمک کننده تشکیل یافته و وظیفه آن آماده سازی پیش نویس مصوبات كنفرانس بین المللی کابل است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد