منطقه و جهان

71
۵ دلو ۱۳۸۸

خواست پوتین برای تحکیم حقوق بشر در قفقاز شمالی

ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه از مقامات جمهوریت های قفقاز شمالی خواسته است تا زمینه فعالیت های عادی حقوق بشر را فراهم کنند.

کلید * پنجم دلو 1388

ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه از مقامات جمهوریت های قفقاز شمالی خواسته است تا زمینه فعالیت های عادی حقوق بشر را فراهم کنند.

پوتین دیروز اجلاس رهبران قفقاز شمالی را در شهر پیتیگورسک رهبری می کرد که پیش از این شاهد گسترش فعالیت های بنیاد گرایان مسلح بوده است.

در سال های گذشته چندین بار در قفقاز شمالی بر فعالین حقوق بشر حملات تروریستی صورت گرفته که در نتیجه آن چندین تن کشته شده اند.

این فعالان اکثراً درباره تخطی هایی که گفته می شود از جانب نیروهای امنیتی صورت می گیرد، تحقیقات می کنند.

 


کلید * پنجم دلو ۱۳۸۸

ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه از مقامات جمهوریت های قفقاز شمالی خواسته است تا زمینه فعالیت های عادی حقوق بشر را فراهم کنند.

پوتین دیروز اجلاس رهبران قفقاز شمالی را در شهر پیتیگورسک رهبری می کرد که پیش از این شاهد گسترش فعالیت های بنیاد گرایان مسلح بوده است.

در سال های گذشته چندین بار در قفقاز شمالی بر فعالین حقوق بشر حملات تروریستی صورت گرفته که در نتیجه آن چندین تن کشته شده اند.

این فعالان اکثراً درباره تخطی هایی که گفته می شود از جانب نیروهای امنیتی صورت می گیرد، تحقیقات می کنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد