کابل

103
۳ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

خواست ولسی جرگه برای معرفی ۱۰ وزیر باقی مانده

کلید * سوم حوت ۱۳۸۸

هیات اداری ولسی جرگه و اعضای این نهاد قانونگذار از روز شنبه پنجمین سال کاری شان را آغاز کرده اند و پس از گذشت یک روز هیات اداری ولسی جرگه، از رییس جمهورکرزی خواسته است، ده تن از اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رای اعتماد به این مجلس معرفی کند.

میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه گفت، در قدم اول آنان در نظر دارند به وزرای پیشنهادی حکومت رای اعتماد بدهند.

با این حال تاکنون روشن نیست رییس جمهور کرزی چی زمانی ده تن از اعضای باقی مانده کابینه اش را معرفی خواهد کرد.

این درحالیستکه روزشنبه شماری از وکلا سال پنجم کاری ولسی جرگه را انقلاب نظارتی برکارکرد حکومت خوانده تاکید کردند سال پایانی این دوره پارلمان سالی دشوار و پرچالش خواهد بود.

علاوه بر اینکه کار دادن رای اعتماد به ده وزیر دیگر کابینه باقی مانده، رسیده گی به حسابات مالی و بودجه سال جاری و سال ۱۳۸۹کشور، رسیده گی به قوانینی که تاکنون از سوی دولت مسترد شده و تصویب مصوبه های باقی مانده افزون بر تایید قانون جدید انتخابات از مهمترین کارهایی است که ولسی جرگه در این سال مکلف به رسیده گی به آنها می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد