کابل

181
۳ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

خستگی طالبان از جنگ درافغانستان

قوماندان هاي متوسط طالبان از ادامه جنگ در افغانستان خسته شده و فرمان رهبران بلندپايه خويش كه آنان را به ادامه جنگ تشويق مي كنند را اجرا نمي كنند.
نيويارك تايمز در گزارشي كه بتاريخ ۲۱ فبروري به نشر رسانده، خبر داده كه در مصاحبه با شماري از افراد متوسط طالبان در يافته است كه آنان علاقمند به ادامه جنگ در افغانستان نمي باشند.
بنا به اين گزارش، رهبران طالبان كه در آن سوی سرحدات جنوبي افغانستان متمركز هستند، افراد اين گروه را تشويق مي كنند كه به جنگ در افغانستان ادامه دهند.
اما قوماندان های میان رتبه طالبان از اين وضعيت خسته شده و در گفتگو با نيويارك تايمز گفته اند كه علاقه اي به ادامه جنگ در افغانستان ندارند.
در این گزارش به نقل از افراد طالبان آمده است كه دليل خستگي آنان از جنگ، ترس از جنگ نبوده بلكه آنان نسبت به سرنوشت اين جنگ ترديد دارند و اين پرسش را مطرح مي كنند كه اين جنگ كي پايان مي يابد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد