همسایه های افغانستان

156
۴ جوزا ۱۳۹۰

خروج عمان و هند از مشارکت در پتروشیمی ایران


عمان و هند از مشارکت در پتروشیمی ایران خارج شدند.

یک منبع شرکت ملی پتروشیمی ایران به نشریهء پلاتز گفته است که عمان به خاطر اتمام مهلت اجرایی شدن توافق سرمایه گذاری مشترک در طرح احداث کارخانهءکود کیماوی “هرمز” از این طرح کنار گذاشته شده است.

براساس قراردادی که در تابستان سال ۲۰۰۹ بین ایران و عمان به امضا رسید، قرار بود کارخانه کود کیمیاوی هرمز، با ظرفیت یک میلیون تن کود “اوره” و ۶۰۰ هزار تن کود “آمونیاک” در سال، با سرمایه گذاری مشترک دو کشور احداث شود، اما با وجود درخواست های مکرر ایران، عمان از اعلام تصمیم خود برای اجرا یا انصراف از این قرارداد خودداری کرده است.

همزمان یک شرکت هندی نیز اعلام کرده است که از مشارکت در طرح احداث کارخانهء کود کیمیاوی “لاوان” که قرار بود ۵۳ درصد سهم آن را در اختیار بگیرد، منصرف شده است.

این شرکت هندی، دلیل انصراف خود را اعلام نکرده است.

بدنبال خورج عمان و هند از این طرح، مقامات اقتصادی ایران، در پی پیدا کردن سرمایه گذاران دیگر داخلی یا خارجی دیگر در این طرح هستند.

برخی از کارشناسان اقتصادی خروج عمان و هند را از تبعات تحریم بین المللی ایران می دانند.

ایران، علاوه بر تحریم های بین المللی، هدف یک رشته تحریم های یک جانیهء ایالات متحدهء امریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز قرار دارد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد