Uncategorized

87
۸ حوت ۱۳۸۹

خبرهای پارلمانی؛حلف اعضای انتصابی سنا


در مشرانوجرگه، اعضای انتصابی این مجلس سوگند یاد کردند, اما در ولسی جرگه تلاش نمایندگان مردم  براي انتخاب رئیس این مجلس دیروز نیز بی نتیجه ماند.

ولسی جرگه:

تلاش نمایندگان مردم در ولسی جرگه براي انتخاب رئیس این مجلس دیروز نیز بی نتیجه ماند.

جلسهء روز شنبه ولسی جرگه هم مانند چندین  جلسهء روزها و هفته های گذشتهء این مجلس به موضوع انتخاب رئیس این جرگه، اختصاص داشت اما اعضای این جرگه در این زمینه به توافقی نرسیدند.

حاجی محمد محقق رییس کمسیون ویژهء حل بن بست در آغاز جلسهء دیروز  گفت که تلاش های اعضای این کمسیون برای بیرون رفت از  بن بست ادامه دارد  ولی هنوز توافق نهایی جهت بیرون رفت از مشکل، بین اعضا حاصل نشده است.

جنجال ها بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه از حدود یک ماه به این سو ادامه دارد و نمایندگان مردم در ولسی جرگه شورای ملی موفق به حل آن نشده اند.

هرچند در این مدت چهار مرحله انتخابات برای گزینش رئیس صورت گرفته ولی بخاطر استفاده از آرای باطل و سفید، هیچ یک از نامزدان ریاست مجلس موفق به دستیابی به این سمت نشده اند.

مشرانوجرگه:

اعضاى انتصابى مشرانو جرگه روز شنبه حلف وفادارى یاد کردند.

سی و چهار عضو انتصابی مجلس سنا که هفتهء پیش از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی شده بودند، روز شنبه توسط کريم خليلى معاون دوم رئيس جمهور سوگند داده شد.

خليلى در سخنانی از اعضاى مشرانوجرگه خواست که درجريان دورۀ کارى شان، برای اعادهء صلح در کشور تلاش کنند.

اعضاى انتصابى مشرانو جرگه توسط محمد همايون عزيزى وزير دولت در امور پارلمانى، به مشرانوجرگه معرفی شدند.

مشرانوجرگه ١٠٢ عضو دارد که ۳۴ تن از آنان از سوی رئیس جمهور بصورت انتصابی تعیین می شوند. ۳۴ عضو اين جرگه براى سه سال از میان نمایندگان شوراهای ولسوالیهای کشور و ۳۴ عضو دیگر آن برای چهار سال از سوی شوارهای ولایتی انتخاب می شوند.

دوره عضویت اعضای انتصابی مشرانوجرگه پنج سال می باشد.

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد