همسایه های افغانستان

64
۶ جوزا ۱۳۸۹

حکیم الله محسود و طرفدارانش وزیرستان شمالی را ترک می کنند


خبرگزاری دی پی آی جرمنی می گوید، محسود بعد از ملاقات با حافظ گل بهادر از جنگ سالاران این منطقه، که با حکومت پاکستان پیمان صلح بسته است، به ترک این منطقه توافق کرد.

همچنان گزارش شده که پیش از خارج شده محسود از وزیریستان شمالی، طرفدرانش با اعلان از طریق مساجد در چندین قریه از افراد قبایل به خاطر همکاری شان تشکر کردند.

مسعود و افرادش در گذشته در وزیرستان جنوبی بودند، ولی بعد از عملیات گستردهء اردوی پاکستان در اواسط ماه اکتوبر پارسال به وزیرستان شمالی فرار کرده و در آن جا مستقر شدند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد