تحلیل

59
۱۱ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

حکومت داری سالم مستلزم آرامش و ثبات

کلید * یازدهم حمل ۱۳۸۹

عملیات قندهار که قرار است به زودی آغاز گردد،  در حالی صورت میگیرد که گزارشات رسیده از مارجه حاکی از آن است که طالبان دوباره به این منطقه برگشته و حتی گفته میشود که شبانه کنترول برخی از مارجه را در اختیار دارند و بر مردم منطقه به خاطر روابط شان بانیروهای خارجی و دولت ستم روا میدارند.

 اما اینکه این طالبان درین منطقۀ محدود که از سه طرف منحصر به دشت های وسیعی است و چنان نیروی گسترده و قوی در آنجا جابجا میباشند، چگونه روز میگذرانند، برای همه سوال بر انگیز شده است.

ایا عملیات قندهار که گفته میشود تمام این ولایت را در بر میگیرد، میتواند بهتر از عملیات در مارجه باشد؟

قندهار مرکز کلیدی طالبان به حساب می آید و از دست رفتن قندهار برای طالبان بسیار حیاتی است. زیرا بیشتر رهبران، قومندانان ارشد و تصمیم گیرندگان جنگی طالبان از قندهار اند و این ولایت مرکز ظهور و مرکز امارت طالبان به حساب می آید.

حمایت از طالبان درین ولایت فوق العا ده زیاد است و این ولایت در مجاورت کویته پاکستان، جائیکه طالبان ازان جا رهبری و هدایت میشوند قرار دارند. این ولایت به عنوان مرکز قدرت درانی ها برای اولین باردولت افغانستان را به میان آورد ومیرویس و احمد شاه درین ولایت اساس زمامداری و قدرت شان را بنا کردند و امروز در میان ولایات غربی از نظر پشتونها حیثیت مرکز  را دارد و به این خاطر هلمندی ها قندهار را «شهر» مینامند نه لشکرگاه را که مرکز ولایت هلمند است.

جنرال استینلی مک کریستال قومندان عمومی نیرو های ناتو در افغانستان  تا حال چند بار نسبت به عملیات در قندهار اظهار نظر نموده و طوری وانمود کرده  که این جنگ برای طالبان سر نوشت ساز خواهد بود.  وی اشاره داشته که این جنگ با عملیات در مارجه فرق خواهد داشت و به صورت موجی مناطق مختلف پایگاهی طالبان مورد حمله قرار خواهد گرفت.

تدارکات این حمله در حالی صورت میگیرد که طالبان در سنزری و حوض مدد در فاصلۀ صد متری نیرو های امریکایی، موتر های باربری و مسافر بری مسیر قندهار- هرات را در باغهای این منطقه توقف داده و تلاشی میکنند و ازرانندگان موتر ها میپرسند که آیا سرباز و افسری در موتر های شان مسافر هستند یاخیر.

طا لبان در ولسوالی های بولدک، پنجوایی، ژیری، میوند، خاکریز، شورابک، دامان ، دند و اطراف شهر قندهار فعال اند و نیروی نسبتاً کلانی در اختیار دارند و از تدارکات و امکانات بهتر و بیشتری نسبت به ولایات دیگر بر خوردار میباشند.

همچنان  بنیاد گرایان غیر افغان چون پاکستانی، عربی، چچینی و غیره نیز در قندهار با طالبان در سنگر نبرد نشسته اند و طالبان تا حال چند بار در برابر اعلان عملیات از سوی مک کریستال واکنش نشان داده و به نوعی عرصه طلبی کرده اند که نشان میدهد عملیات قندهار سنگین و پر تلفات خواهد بود.

با اینکه اکثر مناطق قندهار کوهستانی نیست ، اما چون بسیار سرسبز و پر از باغ و دارو درخت است، لذا گروپهای چریکی طالبان درین ولایت قدرت مانور بیشتری را دارند و میتوانند از هلمند وارزگان به این ولایت نیزنیرو برسانند.

مرز وسیع قندهار با بلوچستان پاکستان بر این سهولت ها برای طالبان افزوده میگردد. اختلافات و شکنندگی های قومی نیز درین ولایت به شدت دامن خورده که اقوام غیر از وابستگان رئیس جمهور را به سوی طالبان رانده که این خود به موقعیت طالبان درین ولایت اثر مثبت داشته است.

احمد ولی کرزی نقش اول و کلیدی را در ادارۀ قندهار دارد و همیشه به عنوان فردیکه به تقویت افراد قومی خود و راندن دیگران می اندیشد، در قندهارعمل میکند، بگذریم ازینکه اتهاماتی از دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و رابطه با مافیا را نیز تا حال چند باری رسانه های غربی بر او وارد کرده  اند.

درین میان یک مقام امریکایی به آژانس رویترز گفته است که اگر احمدولی کرزی  با هر عملی به مخالفان کمک کند، آنها او را دستگیر و یا هدف قرار خواهند داد و بسیاری گلاب منگل والی هلمند را در پیشبرد پروسۀ امنیت در هلمند موفق و احمد ولی را در قندهار ناکام میدانند.  

فساد اداری سراسری و ایجاد یک حکومت داری خوب در قندهار از موارد دیگریست که سران امریکایی و جنرالان آن در افغانستان تا حال چند بار به آن اشاره کرده اند. اوباما نیز در سفر اخیرش به کابل ازین بابت به حامد کرزی اخطار داد و لوی درستیز مک مولن نیز در اظهار نظر اخیرش در مورد عملیات قندهار ابراز داشت که اگر درین ولایت یک حکومت داری سالم بنا نشود، عملیات نظامی در آنجا ثمر نخواهد داد.

اینکه قبل از آغاز این عملیات اقدام به نابودی فساد اداری و محدود کردن قدرت احمدولی خواهد شد، یا در جریان عملیات و یا در ختم آن تا حال چیزی گفته نشده است.

اما آنچه تا حدی روشن است اینکه ستارۀ اقبال برادر رئیس جمهور در ولایت آبایی اش در حال افول به نظر میرسد و عملیات قندهار برای بخشی از طالبان تا حدی سر نوشت ساز خواهد بود و با فتح قندهار و شکست طالبان وضعیت هلمند و ارزگان نیز تغییر خواهد کرد، مخصوصا که امنیت در قندهار بر جادۀ به شدت نا آرام قندهار – هرات که یکی از پر بیر و بار ترین شاهراه های کشور است و بخشی ازان از قندهار میگذرد، تاثیر مهم به جا خواهد گذاشت و در تجارت تغییر چشمگیری رو نما خواهد شد.  

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد