خبرهای داخلی

158
۱۰ جدی ۱۳۹۷

حکومت افغانستان مقبره بیدل را در هند بازسازی می کند


ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ی گفته است که حکومت افغانستان با همکاری بنیاد آغاخان مقبره میرزا عبدالقادر بیدل شاعر زبان فارسی را در هند بازسازی می کند.
در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در جلسه شورای عالی توسعه شهری، موضوع بازسازی مقبرۀ بیدل در شهر دهلی هند را مطرح نموده و خاطر نشان ساخت که این وزارت در هماهنگی با بنیاد آغا خان این مقبره را بازسازی می کند.
در ادامه خبرنامه هم چنان آمده است که رئیس‌جمهوری کشور گفت که بیدل در افغانستان و تا جیکستان جایگاه خاص دارد و باید روی بازسازی مقبره وی کار صورت گیرد.
به نقل از خبرنامه رئیس‌جمهور غنی هم چنان تاکید نموده که در خصوص فکر، جایگاه علمی و کتاب‌های بیدل زیرعنوان بیدل شناسی یک گفتمان ایجاد گردد.
خبرنامه در ادامه می افزاید که رئیس‌جمهوری به وزارت مالیه دستور داده است تا مقبرۀ حمید مومند(ماشوخیل) در خیبر پختونخوا را نیز بازسازی کند..

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد