خبرهای داخلی

405
۵ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

حکم رئیس جمهور در مورد از سر گیری کار کمیته گزینش

به دنبال برکناری نجیب الله احمدزی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور غنی حکمی را به منظور آغاز کار کمیته قبلی گزینش عضویت کمیسیون مستقل انتخابات صادر کرده است.

در این حکم تاکید شده که “با درنظرداشت اهمیت انتخابات منحیث یک پروسه ملی و نیاز به افراد شایسته و با تجربه برای برگزاری بهتر آن و از اینکه شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی مانده کاندیدان، تعیین شده نتوانست، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ کرد تا حکمی را به منظور آغاز کار کمیته گزینش، صادر کند.”

در حکم رئیس جمهور آمده که رئیس جمهور به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون متذکره وفق صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی کمیته گزینش از تاریخ صدور این حکم، به کار خویش آغاز کنند.

جاوید رشیدی عضو ستره محکمه به عنوان رئیس، ضیا لنگری عضو کمیسیون حقوق بشر، عبدالله شفایی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یوسف رشید نماینده جامعه مدنی و ماری اکرمی به عنوان نماینده نهادهای فعال حقوق زنان در این کمیته عضویت دارند.

این کمیته درخواست‌های متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را بررسی و اسامی ۲۱ نفر را برای گزینش هفت عضو کمیسیون انتخابات و ۱۵ نفر دیگر را برای گزینش پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می‌کند.

این در حالیست که رئیس‌جمهور کشور حدود ده روز قبل طی فرمانی نجیب‌الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را از کار برکنار کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد