خبرهای داخلی

309
۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

حمیدی: با فروشندگان و تولید کنندگان دواها و مواد غذایی بی‌کیفیت برخورد قانونی می‌شود

لوی سارنوالی کشور، هشدار می‌دهد که، با وارد کنندگان و فروشندگان دوا و مواد غذایی تاریخ تیر شده، برخورد قانونی خواهد کرد.
در خبرنامۀ که امروز از سوی دفتر رسانه‌های لوی سارنوالی به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که، این موضوع را محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور، امروز در نشست عالی لوی سارنوالی مطرح کرد.
حمیدی، در این نشست گفته است که، مهم‌ترین وظیفه این اداره حمایت از حق صحت و حیات شهروندان است.
براساس فیصله شورای عالی لوی سارنوالی، هیچ کسی حق ندارد ادویه و مواد غذایی بی‌کیفیت را تولید و یا وارد نماید.
لوی سارنوال، تاکید کرده است که، با متخلفان باید برخورد جدی نموده، از حق صحت و حیات شهروندان دفاع صورت گیرد.
این در حالیست که، سطح پایین آگاهى و اقتصاد مردم و نبود اقدامات جدى از سوى حکومت، زمینۀ فروش موادغذایی تاریخ تیر شده را در بازارهای کابل، مساعد کرده‌است.
در حال حاضر، در بخش‌های مختلف شهر کابل به خصوص در مقابل مسجد پل خشتی، برخی موادغذایی تاریخ تیر شده با قیمت پایین به صورت آزادانه به فروش می‌رسد.
هر چند، مقام‌های امنیتی و وزارت صحت عامه، همواره بر جمع آوری دوا و مواد غذایی تاریخ تیر شده در کشور تاکید می‌کنند؛ اما مردم، می‌گویند که، گروه‌های کنترول، از فروشنده‌های موادغدایی تاریخ گذشته و درملتون‌ها رشوه مى‌گیرند و دواها و مواد غذایی تاریخ تیر شده را جمع‌آوری نمى‌کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد