ساحات مرکزی

56
۲۲ حمل ۱۳۸۹

حمله راکتی بر یک جرگه مردمی در میدان وردک


کلید * بیست و دوم حمل ۱۳۸۹

مقامات محلی در ولایت میدان وردک تایید کرده اند، مخالفین مسلح دولت روز گذشته بر یک جرگه کوچک مردمی که در مورد صلح و راه های رسیدن به ثبات بحث می کردند، حمله راکتی را انجام داده اند.

دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک خبر داده که این جرگه در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک راه اندازی شده بود و بزرگان قومی و علمای دینی در مورد جستجوی راه های رسیدن به صلح، بحث و مشوره می کردند.

در خبر آمده است که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.

تاکنون مسوولیت فیر راکت بر جرگه مردمی در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک را کسی به عهده نگرفته است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد