خبرهای داخلی

140
۲۰ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

حمدالله محب به نیویارک سفر نمود


حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به منظور اشتراک در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان برگزار شده است، وارد نیویارک شد.
طارق آرین سخنگوی شورای امنیت ملی اعلام نموده که قرار است آقای محب در این نشست افزون بر سخنرانی، در پیوند به وضعیت سیاسی و امنیتی کشور معلومات همه جانبه را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به اشتراک بگذارد.
آقای آرین همچنان گفته است که مشاور امنیت ملی در کنار اشتراک و سخنرانی در نشست شورای امنیت ملل متحد که در مورد افغانستان برگزار می‌شود، با برخی از نمایند‌گان کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد