خبرهای داخلی

153
۲۶ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

حمدالله محب با سفیر روسیه در کابل، دیدار نمود


داکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور  روز گذشته در صدمین سالروز روابط دیپلوماتیک افغانستان و روسیه با الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل دیدار کرد.

در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی آمده است، آقای محب در این دیدار در مورد نشست مشاورین امنیت ملی کشور های منطقه که قرار است در شهر اوفای روسیه برگزار گردد بحث و تبادل نظر نمود.

به نقل از خبرنامه، محب از بوجود آمدن اجماع منطقوی برای صلح افغانستان ابراز خوشبینی نموده و افزوده است، تمام نگرانی های کشورهای منطقه در روند صلح مد نظر گرفته می شود و نیز جهت رفع این نگرانی ها پیشنهاداتی با جامعه جهانی شریک خواهد شد.

خبرنامه هم چنان می افزاید که الیکساندر مانتیتسکی از صدسالگی روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه ابراز خرسندی کرد و نیز از ایجاد اجماع منطقه یی برای صلح استقبال نمود.

قرار است نشستی میان مشاوران امنیت ملی کشور های منطقه در ماه آینده در شهر اوفای روسیه برگزار شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد