کابل

47
۱۱ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

حمایت کميسيون حقوق بشر از طرح هاى جدید دولت

کلید * یازدهم دلو ۱۳۸۸

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرح هاى دولت در کنفرانس لندن حمايت کرد.

تاکيد روى ارزش هاى حقوق بشرى، عدالت و دادخواهى، شفافيت و مشروعيت پروسه و ميکانيزم هاى عملى در تطبیق استراتيژى، تاکيد بر سهمگيرى و مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح و تطبيق پروسه و نظارت و ارزيابى، از اصل هاییست که در خبرنامه منتشر شده از سوي اين كميسيون، يادآورى شده است.

خبر نامه مى افزايد، دولت افغانستان و جامعۀ بين المللى، بايد فعاليت نهادهاى جامعۀ مدنى، رعايت ارزش هاى عدالت، دادخواهى و ختم فرهنگ معافيت را در صدر برنامه هاى کارى شان قرار دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد