کابل

54
۶ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

حمایت واشنگتن از تغيير قانون انتخابات افغانستان

 

کلید * ششم حوت ۱۳۸۸

رئيس جمهور كرزي قانوني را توشيع كرد كه پنج عضو کميسيون شکايات انتخاباتي را منصوب خواهد کرد.

امريکا ديروز چهارشنبه به طور محتاطانه از تصميم حامد کرزي براي انتصاب اعضاي کميسيون انتخاباتي افغانستان حمايت کرد.

اين در حاليستکه اين تصميم موجب نگراني  بريتانيا، فرانسه و کانادا شده است.

فيليپ کرولي سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا گفته است:” ما از اين که دولت افغانستان مسئوليت هايش را خود بر عهده بگيرد حمايت مي‌کنيم.”

اين کميسيون در ابطال يک سوم آراي انتخابات رياست جمهوري به علت تقلب به نفع حامد کرزي در دور نخست انتخابات  بيست ونهم اسد گذشته نقش مهمي داشت.

سه تن از پنج عضو کميسيون انتخاباتي تاکنون خارجي بودند که سازمان ملل انتخاب مي‌کرد.

این در حاليستکه هفت ماه تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان باقي مانده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد