کابل

48
۴ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

حمایت امريکا از مذاکره حکومت و حزب اسلامى

کلید * چهارم حمل ۱۳۸۹

ايالات متحدۀ امريکا از مذاکرات حکومت و گروه مخالف مسلح حزب اسلامى، استقبال کرده است.

پى جى کرولى معاون وزارت امور خارجۀ امريکا در روابط عامه، شب گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت، آنها از هر اقدام حامدکرزى که مخالفين را به صلح دعوت نمايد، استقبال ميکنند.

وى افزود: (( اين موضوعی مهم میان حکومت افغانستان ومخالفين مسلح است تا بتوانند راه های بازگشت به آشتى ملى و زنده گى ملکى را به دست آورند.))

این درحالیستکه هم اکنون هیئتی از نماینده گان گلبدالین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای مذاکره به منظور پیوستن به حکومت کرزی در کابل به سر می برند و قطب الدین هلال معاون حکمتیار نیز در صدر این هیئت قرار دارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد