خبرهای داخلی

۳۱ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: عارفه صبوری

حمایت اعضای شورای شهر از اعتصاب معلمین در هرات


از روز پنج شنبه گذشته تا کنون شماری از معلمین مکاتب هرات بخاطر کم بودن معاشات شان دست به اعتصاب کاری زده اند.

در ششمین روز اعتصاب کاری این معلمین اعضای شورای شهر هرات نیز حمایت شان را ازاین اقدام معلمین اعلان کردند.

اعضای شورای شهر خواست معلمین را برحق دانسته و می‌گویند پایین بودن معاش معلمین باعث شده که آنان نتوانند با روح و روان آرام به شاگردان تدریس نمایند.

وحید پیمان یکی از اعضای این شورا تاکید دارد که باید از خواست معلمین حمایت شود تا جواب مثبت  مبنی بر افزایش معاشات آنان از سوی حکومت داده شود.

شماری از فعالان مدنی در ولایت هرات می‌گویند، حکومت افغانستان در راستای اختصاص معاشات عدالت را مد نظر نگرفته است.

سید اشرف سادات به کلید می‌گوید:” اگر دولت برای بلند بردن معاشات کارمندان برخی ادارات پول دارد پس چرا برای افزایش معاشات معلمین که قشر محروم اند، بودجه ندارد.”

با این حال این شمار از معلمین هشدار می‌دهند تا زمانی که  اقدامات عملی مبنی بر افزایش حقوق شان از سوی حکومت صورت نگیرد به اعتصاب کاری شان ادامه خواهند داد.

این در حالیست که وزارت معارف کشور بعد از اعتصاب کاری معلمین هرات از پیشنهاد طرحی بخاطر افزایش معاشات معلمین خبرداد.

در خبرنامه وزارت معارف آمده است که اولویت دهی برای معلمان معارف در چهارچوب پالیسی افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی ، پرداخت کرایه موتر ( روزانه ۸۰ افغانی فی معلم )، اجرای امتیازات منطقوی و امتیازات مسلکی خبر داده است؛ اما معلمین آن را فریب و نیرنگ حکومت بخاطر پایان اعتصاب کاری شان دانسته و تاکید دارند تا زمان که عملا حقوق‌شان افزایش نیابد به صنف‌های درسی حاضر نخواهند شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد