و مطالب دیگر

86
۲۴ دلو ۱۳۸۸

حمايت از ورزش؛ مبارزه با اعتياد


حمایت از ورزشکاران، یگانه راه جلوگیری از معتاد شدن جوانان به مواد مخدرمي باشد.

این مطلب را ضراراحمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر، طی ملاقاتی با سکندراصغری، رئیس بنیاد تشویقی ورزشکاران، ابراز نمود.

دراین ملاقات؛ هردوجانب بر ضرورت حمایت و تشویق ورزشکاران و جوانان تاكيد نموده، گفتند در پهلوی سایر اقداماتی که به خاطر کشت و قاچاق موادمخدر صورت می گیرد، یکی از راه های جلوگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر، فراهم سازی زمینه های ورزشی و تشویق آنان در عرصهء ورزش می باشد.

وزیرمبارزه با مواد مخدر، اعلام آمادگی نمود كه از هیچنوع همکاری دراین عرصه، دریغ نخواهد كرد؛ تا جوانان با شوق و علاقمندی بیشتر، به میدان ها و كلپهای ورزشی بروند، نه به طرف اعتياد و قاچاقچیان مواد مخدر.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد