داغترین-خبر

۱۵ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

حضور هجده ساله امریکا و ادامه جنگ در کشور

هجده سال از نخستین حمله نظامی ایالات متحده امریکا در برابر رژیم طالبان در افغانستان می‌گذرد.

ایالات متحده امریکا پس حمله یازدهم سپتامبر توسط شبکه القاعده به مرکز تجارت جهانی در نیویارک، در هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱ میلادی به هدف مبارزه با تروریزم، از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر و تامین حکومت داری خوب وارد افغانستان شد.

اما اینکه تا چه‌حد امریکا به اهداف مورد نظر خود در افغانستان دست یافته است دیدگاه های متفاوت وجود دارد.

شفیق امین، کارشناس سیاسی حضور ۱۸ ساله ایالات متحده امریکا و تلاش های بخاطر تامین امنیت در افغانستان را ناکام خوانده و می افزاید:« ایالات متحده امریکا از تطبیق اهداف اصلی در افغانستان به انحراف رفته و سبب دوام جنگ در کشور شده است.»

از سوی هم، انتظار خادم آگاه روابط بین الملل می‌گوید که حضور هجده ساله امریکا در افغانستان در بیشتر موارد مثبت تمام شده است؛ اما گروه های تروریستی، فساد، اقتصاد جرمی و کشت مواد مخدر به شدت افزایش یافته است.

بااین حال، عزیز رفیعی فعال مدنی می‌گوید که هجده سال گذشته یک فرصت خوب برای مردم افغانستان بود و تمرین دموکراسی در کشور موفق تمام شد.

جنگ جاری آمریکا در افغانستان از ۱۸ سال بدینسو ادامه داشته و در این مدت بیش از ۲ هزار  ۲۰۰ نظامی این کشور در افغانستان کشته و بیش از یک تریلیون دالر هزینه  برداشته است.

اما بارها گروه طالبان گفته‌اند تا زمانیکه امریکا در افغانستان حضور دارد به جنگ ادامه خواهند داد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد