جنوب

100
۱۰ حوت ۱۳۸۸

حضور نظامیان امریکایی در مارجه طولانی خواهد بود


کلید * دهم حوت ۱۳۸۸

در حالیکه هم اکنون حدود ۹۰۰ پولیس افغان، سرگرم گزمه در مارجه اند تورن جوشان واینفری یک قوماندان نیروهای بحري امریکا گفته است، دو هزار سرباز پیاده بحری امریکا و یک هزار سرباز افغان برای مدت طولانی در تمام نقاط مارجه باقی خواهند ماند تا مطمین شوند که جنگجويان طالب به این منطقه هلمند بر نخواهند گشت.

استقرار این سربازان در مارجه، برخی از عملیات گستردهء ناتو است که سه هدف دارد، نخست  تصرف یک محل، دوم استقرار در آن محل و سوم بازسازی محل.

در همین حال گزارش شده است که طالبان کاروان های اکمالاتی را که به مارجه رفت و آمد دارند هدف حملات بمبی قرار می دهند.

یک افسر نیروهای پیادهء بحری امریکا که نخواست نامش افشا شود گفت، در دو روز گذشته چهار کاروان با ماین کار گزاری شده در روی سرک برخورد کرده اند.

این درحالیستکه هفتهء گذشته حکومت فردی را به حیث مسوول فعالیت های ملکی در مارجه مامور ساخت.

عملیات مارجه، از سال ۲۰۰۱ تا به حال بزرگترین عملیات نظامی به هدف سرکوبی طالبان بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد