شمال

215
۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

حرکت یک گوه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل

یک کوه با جسه عظیم اش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از چند روز بدینسو در حرکت است.

یوسف علی رستگار مدیر خدامات سکوتری ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گفته است، یک کوه بزرگ در منطقه سکونت آنها از ۵ روز بدین در حال لغزش است و تا حال حدود ۲ کلیومتر راه حرکت داشته است.

وی می افزاید که این کوه با جسه عظیم اش درهر ساعت یک تا یک و نیم متر حرکت می کند.

مقامات آن ولایت می گویند صدها منزل مسکونی در حال حاضر در تهدید به سر می برند.

وی افزود، مردم محل انتظار داشتند یک تپه ای خاکی که بر سر راه این کوه قرار داشت از حرکت این گوه جلوگیری کند ولی پس از چاشت دیروز این تپه در نتیجه حرکت کوه از بین رفته است.

زمین شناسان این حرکت را نوعی لغزش زمین دانسته می گویند، در بعضی موارد طبقات آب دار زمین به هم می لغزند و در نتیجه حرکت زمین به ویژه کوه به میان آید.

انجنیر محمدی استاد زمین شناس در پوهنتون جوزجان می گوید، در کشورهای پیش رفته برای این چنین حرکات زمین تدابیر گرفته می شود ولی در افغانستان باید منتظر موانع  طبیعی بود.

در سال قبل نیز قسمتی از یک کوه در ولایت سرپل و یک تپه خاکی در ولایت فاریاب لغزیده بود ولی لغزش آنها ده تا بیست متر گزارش شده بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد