اجتماعی

۱۹ عقرب ۱۳۹۸
نویسنده: اسحق اکرمی

حدود هشتاد زن در ولایت بامیان در جریان سال جاری جواز رانندگی گرفته‌اند


طی‌سال‌های اخیر، زنان در ولایت بامیان سنت‌شکنی نموده و به رانندگی رو آورده اند.
سید شیر حسین چمران، آمر جواز رانندگی قومندانی امنیه این ولایت می‌گوید که در سال جاری، حدود هشتاد زن جواز رانندگی دریافت کرده‌اند.
به گفته وی، مدیریت ترافیک قومندانی امنیه ولایت بامیان، به تازگی برای ۵۸ زن جواز رانندگی توزیع کرده است.
خانم صفری که رانندگی را از شوهرش آموخته می‌گوید، در آغاز سال جاری جواز رانندگی دریافت کرده است.
این زن می‌گوید که باید تمام زنان، رانندگی بلد باشند زیرا به گفته وی، این یک نیاز جدی است.
خانم صفری، که هر صبح از خانه به دفتر کارش با موتر شخصی خود می‌رود به کلید می‌گوید که یک زن مستقل بوده و در اقتصاد خانواده سهم می‌گیرد.
هرچند علاقمندی زنان بامیان برای رانندگی افزایش یافته؛ اما به دلیل کوچک بودن شهر بامیان، رانندگی زنان در داخل این شهر پرازدحام، مشکل به نظر می‌رسد.
با این حال، فعالان حقوق زن در ولایت بامیان، رانندگی را حق شهروندی زنان خوانده تاکید می‌کنند که آنان باید از این حق خویش مستفید گردند.
این درحالیست که اخیرا برای نخستین بار، ۵۸ زن در بامیان، پس از سپری نمودن دوره دو ماهه آموزش رانندگی، جواز رانندگی به دست آوردند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد