کابل

48
۱۷ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

حامد کرزی: تلاشهای صلح دستاوردها را گسترش می دهد!

از روز جهاني همبستگي زنان در كابل با حضور حامد كرزي رييس جمهور تجليل شد.

رييس جمهور كرزي در تجليل از روز جهاني همبستگي زنان گفت كه غيرت و مردانگي در ان است كه مردان در خانهء خود مهربان بوده و همراه زن و اولاد خود در خوشبختي و محبت زندگي كنند.

وي گفت كه منع خشونت عليه زنان يك مسئاله مهم ملي است و بايد در اين راستا تبليغ شود و آگاهي داده شود.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش هاي صلح گفت كه داير كردن جرگهء مشورتي صلح در سال گذشته و ايجاد شوراي عالي صلح و حمايت هاي جهاني از اين پروسه باعث اميدواري و تشويق دولت افغانستان شده است.

وي با تاکید بر اینکه زنان نبايد نسبت به فعاليت هاي صلح تشويش داشته باشند، گفت که تلاشهاي صلح، دستاوردها در راستاي تامين حقوق زنان را وسيع تر مي كند و زنان در سراسر افغانستان از اين دستاوردها برخوردار مي شوند.

وي همچنين با اشاره به موافقتنامهء استراتيژيك با ایالات متحده امریکا گفت كه در اين راستا با در نظرداشت مصالح منطقهء و جهاني و به نفع افغانستان كار صورت خواهد گرفت.

وي گفت كه ما به همسايه هاي خود اطمينان مي دهيم كه از جانب افغانستان هيچ تهديدي متوجه آنان نمي باشد.  وي همچنين گفت كه روابط استراتيژيك با امريكا مبتني بر اين پيش شرط است كه صلح در افغانستان بدست ايد.

رييس جمهور همچنين گفت كه از آغاز سال آينده، پروسهء انتقال مسووليت امنيتي آغاز مي شود.

البته آقاي كرزي نگفت كه امنيت كدام مناطق به نيروهاي داخلي سپرده مي شود.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد