خبرهای داخلی

140
۲۷ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

حامد کرزی با شماری از استادان پوهنتون دیدار کرد


حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه با شماری از اساتید پوهنتون ها ملاقات کرد.
در خبرنامه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی حامد کرزی آمده است که در این ملاقات در مورد مذاکرات صلح بحث همه جانبه صورت گرفته و اشتراک کننده گان ضمن اینکه حمایت و پشتیبانی قاطعانهٔ شان را از پروسه صلح ابراز کردند، برای رسیدن به صلح سرتاسری در کشور بر مذاکرات بین الافغانی همه شمول تأکید نموده و در این راستا وعدهٔ هرگونه همکاری را سپردند.
در خبرنامه هم چنان آمده است که آقای کرزی نا وقت روز گذشته با شماری از نمایندگان رسانه ها نیز دیدار نموده و در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نموده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد