فرهنگ و هنر

1717
۲۷ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: صمدعلی نوازش

جوان کوشا و هدفمند

از رشته تحصیلی اش، ادبیات، چندان راضی نبوده است، اما به این امید آن را ادامه داده تا بتواند خود را با دنیای ارتباطات و معلومات وفق دهد. بزرگان گفته‎اند که خواستن توانستن است.
عزیزالله پوپل نیز چیزی را که خواسته است تا اندازه زیادی به آن دست یافته است. رویای کودکی عزیزالله پوپل تحصیل در پوهنتون کابل بوده است. پوپل بعد از اتمام دوران مکتب، در امتحان کانکور اشتراک میکند و در سال ۲۰۱۱ موفق به ورود به پوهنتون کابل میشود، اما نه در رشته دلخواهش. او میگوید در امتحان کانکور انتخاب اولش حقوق، دوم اقتصاد و سوم ژورنالیزم بوده است، اما ادبیات که انتخاب چهارمش بوده برایش داده شده است. عزیزالله پوپل همزمان با ادامه تحصیلاتش یکی از رشتههای دلخواهش (ژورنالیزم) را نیز دنبال میکند. به گفته خودش، وی با رسانههای خارجی به حیث خبرنگار آزاد و یا فری‎لانس وظیفه اجرا میکند و تلاش دارد خود را با دنیای ژورنالیزم هماهنگ کند. البته یکی از خواستههای دیگر عزیزالله پوپل فراگیری تحصیلات دوره ماستری بوده که وی به این هدفش نیز نایل آمده است.
قصه زندگی عزیزالله پوپل طوری است که وی در سال ۱۹۹۲ در یک خانواده تحصیل‎کرده و روشن در ولایت کاپیسا، ولسوالی کوهستان، قریه جمال آغه، دیده به جهان گشوده است. تعلیم و تربیه وی از آموزههای دینی در مسجد قریه شروع شده و به ترتیب پایش به مکتب‎های رسمی در شهر کابل کشیده شده است. این که چگونه وی از قریه و روستایش به کابل انتقال مییابد، خودش چنین توضیح میدهد: “با وجود فقر و سختیهایی که در قریه خود داشتیم، هرگز صمیمیتها و زندگی آرامی که آن زمان با مردم داشتیم، فراموشم نمیشود. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان، ما همانند دهها خانواده دیگر مجبور شدیم تمام دار و ندار زندگی خود را در آن جا رها کرده و به کابل مهاجرت کنیم.”
عزیزالله پوپل وقتی به کابل منتقل میشود، شامل لیسه عالی ستاره واقع در شش‎درک شهر کابل شده و تا صنف چهارم در آن مکتب درس میخواند. بعد از آن در لیسه عالی استاد مصباح که در آن زمان با نام متوسطه قلعه فتح‎الله شهرت داشت، شامل شده و تا صنف نهم درسهایش را ادامه میدهد، تا آن که در نهایت به لیسه خواجه عبدالله انصاری سهپارچه شده و در آن جا دوره لیسه را به اتمام میرساند.
او همزمان با درسهای دوره مکتب، آموزش زبان انگلیسی را نیز دنبال کرده و قبل از پایان این دوره از انستیتوت آکسفورد در بخش زبان انگلیسی و کمپیوتر فارغ میشود. عزیزالله پوپل با سپری کردن امتحان کانکور، به رشته زبان و ادبیات انگلیسی در پوهنتون کابل کامیاب شده و در سال ۲۰۱۱ وارد این پوهنتون میگردد. او میگوید: “در امتحان کانکور، انتخاب اولی من حقوق، دومی اقتصاد، سومی ژورنالیزم و چهارمی ادبیات بود. اما پیچیدگی در زندگی من زمانی به میان آمد که من در امتحان کانکور با وجود اخذ ۳۰۵ نمره به فاکولته دلخواه خود راه نیافتم و در انتخاب چهارمم که ادبیات بود، کامیاب شدم. چندان علاقهای به این رشته نداشتم، از این رو درخواستی برای تبدیل این رشته دادم. هرچند قرار بود در رشته حقوق پوهنتون البیرونی تبدیل شوم اما شخصی که مرا در امر تبدیلی همکاری میکرد برایم مشوره بسیار نیکی داد. وی گفت که باید همین رشته ادبیات را در پوهنتون کابل ادامه دهم و در آینده ماستری خود را در مدیریت و یا حقوق و یا ژورنالیزم اخذ کنم. به نصیحت وی گوش دادم و رشته ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل را ادامه دادم.”
آن چه زندگی عزیزالله پوپل را از دیگر هم‎قطارانش متمایز میسازد این است که وی در فراگیری تحصیلاتش لیاقت عالی از خود نشان داده و همواره مقام اول را در صنف از آن خود کرده است. بدین ترتیب او با تبارز شایستگی‎اش میتواند خود را شامل بورسیههای تحصیلی کند: “سال سوم از تحصیلاتم در پوهنتون بود که جاپان برای اول‎نمرههای هر فاکولته بورسیه کوتاه‎مدت پیشکش کرد. من به عنوان اول‎نمره صنف خود شامل این بورسیه شدم و توانستم از این چانس استفاده کنم. من با شماری از محصــلان دیگـر در ماه جوزای سال ۱۳۹۲ عازم جــاپـان شــدیــم و در پروگرام سارک جنسیس ۲٫۰ (۲٫۰ GENESYS) اشــتــراک کــردیــم. در ایـــن پروگرام کوتاه‎مدت، من مسوولیت رهبری محصلان افغان را که از رشتههای گوناگون پوهنتون کابل و سایر پوهنتونهای افغانستان اشتراک کرده بودند، بر عهده داشتم. من در این سفر به حیث سفیر صلح از سوی والی ایالت فوکوشیمای جاپان شناخته شدم و ما بعد از ختم پروگرام با اخذ تحایف و تحسین‎نامه، دوباره به افغانستان برگشتیم.”
عزیزالله پوپل در جریان فراگیری تحصیلات عالی‎اش تنها به رشته ادبیات انگلیسی اکتفا نکرده و تلاش کرده است از نیروی جوانی‎اش استفاده اعظمی را ببرد. بدین اساس وی همزمان با پیش‎برد فاکولته ادبیات انگلـیـسی در پــوهـنتــون کابل، در بخش تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون کاردان نیز تحصیل کرده و دیپلومش را از این رشته نیز اخذ کرده است. وی در همین آوان در پروگرامها و سیمینارهای علمی متعددی در داخل و خارج از پوهنتون کابل، اشتراک کرده و تلاش نموده تا استعدادش را به نمایش بگذارد.
گذشته از این فعالیتها، این جوان فعال افغان در جریان تحصیلاتش، حدود شش ماه به حیث آمر اداری یک شرکت خصوصی با نام “شرکت خدماتی پاککاری کابل سبز” نیز وظیفه اجرا کرده است. پوپل بعد از فراغت از پوهنتون، مدت یک سال به حیث استاد و آمر دیپارتمنت زبان انگلیسی در انستیتوت عالی کامل فعالیت میکند، اما با توجه به این که وی در جریان تحصیلاتش در امتحان بین‎المللی زبان انگلیسی با عنوان “آی التس” یا تست بین‎المللی زبان انگلسی در کابل اشتراک کرده و در آن موفق به کسب نمره معیاری برای آموزش دوران ماستری در خارج از کشور شده بود، زمانی که کشور مالیزیا بورسیهای را در بخش مدیریت تجارت اعلان میکند، وی با دادن درخواستی به صورت آنلاین، برای کسب این بورسیه، اسنادهای تحصیلیاش را پیش‎کش کرده و بعد از مدتی، عازم مالیزیا میشود. وی دوران تحصیلات ماستری‎اش را در بخش مدیریت تجارت در پوهنتون “لینکیلن” آن کشور در اواخر سال ۲۰۱۵ آغاز و تا اواخر سال ۲۰۱۶ به پایان میرساند.
عزیزالله پوپل با ختم دوران ماستری‎اش به وطن برگشته و در جستجوی پیدا کردن وظیفه میشود. او از مدت هشت ماه بدین‎سو با بخش وبسایت کلیدگروپ به حیث ویراستار و ترجمان زبان انگلیسی ایفای و ظیفه میکند. او میگوید با توجه به این که فعالیت در بخش ارتباطات و ژورنالیزم یکی از خواستههای دیرینه‎اش بوده است، حال او به خوبی توانسته خودش را با این آرزوها و اهدافش هماهنگ کند.
از نظر پوپل، اطلاع‎رسانی و بیدارگری نیاز مبرم مردم افغانستان است که باید در این عرصه پیشرفتهای زیادی صورت گیرد. او تصمیم دارد ماستری دوم خود را در رشته ژورنالیزم و ارتباطات در یکی از پوهنتونهای معتبر دنیا فرا گیرد. البته قبل از این کار میخواهد تحصیلاتش را در مقطع دکترا در رشته مدیرت ادامه دهد.
پوپل پلان دارد در آینده یک دفتر مشاوریت ایجاد کرده و از طریق آن برای جوانان کشور معلومات کافی در مورد سیستم آموزشی کشورهای مختلف جهان ارایه دهد. از نظر او، پوهنتونهای زیادی در خارج از کشور هستند که برای جوانان فرصتهای تحصیلی را مساعد میسازند اما او تأکید دارد که “بدبختانه مقام‎ها در وزارت تحصیلات عالی تا حال موفق نشده‎اند با اعزام جوانان افغان به این پوهنتون‎ها، از چنین فرصت‎هایی بهره‎گیری کنند.”
او استدلال میکند که مردم افغانستان بیشتر به خدمات تحصیلی مدرن و عصری نیاز دارند، اما اکثر جوانان افغان وقتی به خارج از کشور برای فراگیری تحصیلات عالی میروند، با مشکلات زیادی روبه‎رو میشوند. از این رو، وی برای حل این مشکلات میخواهد دفتر مشاوریت یا “کانسولتنسی” ایجاد کند تا برای جوانانی که برای تحصیل به بیرون از کشور می‎روند، نکات مهم تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در کشور میزبان را آموزش دهد.
او در عین حال میخواهد با راه‎اندازی برنامههای کوتاه‎مدت آموزش انشا و شیوه تحقیق که از نظر او مشکل اکثریت جوانان تحصیل‎کرده افغان است، با آن‎ها همکاری کند: “خودم شخصاً میخواهم اسساسات نویسندگی علمی را همراه با اصول اکادمیک تحقیق که شامل جلوگیری از دزدی ادبی میشود، برای جوانان تحصیل‎کرده افغان تدریس کنم، تا از این پس جوانان افغان در زمان تحیصل در کشورهای خارجی با مشکل روبه‎رو نشوند.”
عزیزالله پوپل در عین حال میخواهد در آینده برنامههای کارآموزی برای آن عده از جوانانی فراهم کند که سال آخر تحصیلات شان را در پوهنتون سپری میکنند. از نظر وی، اکثر جوانان افغان بعد از فراغت نمیتوانند برای خود وظیفه پیدا کنند و یگانه دلیل آن هم نداشتن تجربه کافی است.
این جوان افغان گاهی دست به نوشتن مطالب و ترجمه آثار معتبر و آموزنده از زبان انگلیسی به زبان دری نیز میزند. او معمولاً آثار شاعران مشهور انگلیسی‎زبان را به دری ترجمه میکند که میتوان به “ادگار آلن پو” و “انابلی” اشاره کرد.
عزیزالله پوپل هنوز تشکیل خانواده نداده و قصد دارد تا سال آینده به دوران مجردی خاتمه داده و وارد مرحله دیگری از زندگی شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد