خبرهای داخلی

201
۱۳ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: جواد نبی زاده

جوانان در شهر مزارشریف نمایشگاه عکس برگزار کردند


شماری از جوانان در شهر مزارشریف نزدیک به ۷۰ قطعه عکس و تابلوهای نقاشی را در خیابان عمومی شهر مزارشریف به نمایش گذاشتند.
این جوانان هدف از راه اندازی این نمایشگاه خیابانی را حفظ و مراقبت از ارزش های مدنی سال های پسین در کشور بیان کرده اند.
کاوه بشارت برگزار کننده این نمایشگاه خیابانی و مسوول باشگاه نی می گوید که در این نمایشگاه ۵۰ قطعه عکس و ۲۰ تابلوی نقاشی به نمایش گذاشته شده است.
به گقته وی، سوژه و پیام این عکس و نقاشی ها بیانگر ارزش ها و مبارزات ۱۸ سال اخیر جوان در این کشور می باشد.
در همین حال مهدی نیازی یک تن از فرهنگیان ولایت بلخ به کلید می گوید که برگزاری همچون نمایشگاه های خیابانی تاثیر خوب بالای اذهان مردم داشته و آنان را به حفظ و مراقبت از ارزش های مدنی کشور تشویق می کند.
عبدالله و ریحانه دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه خیابانی، در مورد تاثیر گزاری این چنین نمایشگاه ها صحبت نموده و می گویند، بازدید کنندگان این نمایشگاه خیابانی، پیام صلح و همدیگر پذیری را از محتوای این نمایشگاه آموخته اند.
آنان به این باورند، که حفظ و مراقبت از ارزش های مدنی مسؤلیت و وجیبه هر جوان در کشور می باشد.
این نمایشگاه خیابانی، با همکاری دفتر نی، به مدت یک روز در جنوب روضه مبارک برگزار گردیده است.
در این نمایشگاه در کنار نمایش گذاشتن عکس و تابلو ها، موسیقی زنده نیز برای بازدید کنندگان نواخته شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد