اجتماعی

410
۲۱ جدی ۱۳۸۹

جوانان، مصرف‌کنندگان اصلی مواد مخدر


بیشتر استفاده کننده های مواد مخدر را جوانان تشکیل می دهند.

این مطلب را تیمور شاه اسحق زی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان بمناسبت افتتاح شورا عالی جوانان بلخ، به رسانه ها اظهار داشت.

اسحق زی می گوید: بیکاری و بی سوادی باعث گردیده است تا جوانان در قاچاق مواد مخدر و عملیات تروریستی،  مورد سوء استفاده قرار گیرند .

اسحق زی می افزاید که در کشوری که بیش از ۱ میلیون تن معتاد به مواد مخدر بوده، بیشترین مصرف کننده مواد مخدر  جوانان میباشند.
همچنان ۴ میلیون اتباع کشور، بیکار میباشند که  بیشتر آنها را جوانان تشکیل میدهند.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان گفت: در نظر است تا جهت رشد جوانان با همکاری کشور های کمک کننده، زمینۀ آموزش کارهای حرفوی فراهم گردد  و پارک های  تفریحی برای جوانان ساخته شود.

هدف از تشکیل شورای جوانان بلند بردن سطح ظرفیت جوانان و اشتغال زایی می باشد.
این شورا در حالی ایجاد می گردد که بگفته مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی بلخ، در این ولایت ۴۰ در صد از جوانان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.  

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد