کابل

144
۱۰ سرطان ۱۳۸۹

جنرال پترویوس برای ماموریت افغانستان، تأیید شد


بارک اوباما رییس جمهور امریکا، یک هفته پیش جنرال مک کرستال را به دلیل انتقاد از مقامات ارشد امریکایی از وظیفه برکنار و جنرال دیوید پترویوس را به این مقام معرفی کرد.

مجلس سنای امریکا نیز با ارائه ۹۹ درصد رای مثبت، برای مأموریت دیوید پترویوس به حیث قومندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، مهر تأیید گذاشت.

باراک اوباما گفته است، جنرال پترویوس در تلاش برای پیروزی در افغانستان و شکست القاعده، یک جزء مهم است و تجارب وی نشانگر آن است که استراتیژی امریکا در افغانستان پیروز خواهد شد.

کارشناسان امریکایی نیز به این باورند، پترویوس، آخرین مهره ی امیدواری اوباما برای مأموریت افغانستان است؛ تا این مأموریت را از ناکامی نجات دهد.

این در حالیست که وزیر دفاع بریتانیا حین دیدار از واشنگتن، پترویوس را یک جنرال بی مثال خوانده، ولی از افزایش تلفات نیروهای ناتو در افغانستان هشدار داده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد