غرب

39
۹ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

جلوگیری از وقوع ۱۲ انفجار در ولایت هرات

کلید * نهم حوت ۱۳۸۸

مقامات پولیس سرحدی میگویند، طالبان قصد داشتند با کارگذاری مهمات انفجاری در مسیر سرک ولسوالی کشک کهنه و رباط سنگی ولایت هرات، موترهای نظامی افغان و خارجی را که هر روزه از آن منطقه رفت و آمد میکنند هدف انفجار قرار دهند.

جنرال ملحم قوماندان زون چهارم سرحدی درغرب افغانستان گفت مهمات انفجاریه شب گذشته در جریان گزمه پولیس سرحدی کشف و خنثی گردید.

وی افزود ظرف چند روز اخیر از وقوع ۱۲ انفجار سازماندهی شده در هرات شد جلوگیری شده و همکاری مردم در این عرصه تأثیر بسزایی داشته است.

با این وجود در پی ادعای ولسوال کشک کهنه هرات مبنی بر تصرف بیش از ۱۰۰ قریه از سوی طالبان، قوماندان سرحدی از آغاز یک عملیات مشترک نظامی در ساحات ولسوالی نامبرده خبر داد.

وی افزود هدف از راه اندازی این عملیات پاکسازی منطقه از وجود مخالفین دولت و کمک به باشنده گان مناطق آسیب پذیر میباشد.

ولسوالی کشک کهنه در منطقه شمال غرب شهر هرات موقعیت دارد و اخیرا طالبان در آن منطقه موفق به حضور فعال شده اند تا حدی که ولسوال آن منطقه از تصرف بیش از یکصد قریه آن ولسوالی توسط مخالفین دولت خبرداد.

ولسوال کشک کهنه همچنان گفته بود، اگر دولت بخاطر پاکسازی آن ولسوالی از وجود مخالفین دولت اقدام اساسی نکند این موضوع در آینده نچندان دور به یک چالش بزرگ امنیتی در هرات مبدل خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد