و مطالب دیگر

101
۱۹ حمل ۱۳۸۹

جلسه روئسای فدراوسیون های ورزش کشور


کلید  * هجدهم حمل ۱۳۸۹

امروز روئساي فدراسيونهاي ورزشي كشور به منظور پيدا نمودن راه حل براي از ميان برداشتن مشكلات ورزشي ولايات و منازعات اخيريكه در برخي فدراسيون ها بميان آمده، در كميته ملي المپيك گردهم آمدند.

محمد ظاهراغبر، رئيس كميته ملي المپيك كشور در زمينه مشكلات موجود در اداره المپيك اظهار داشت، “ما مي پذيريم كه در كميته ملي المپيك مشكلات زيادي وجود دارد اما اين اداره ورزشي يك سلسله اقداماتي چون، ايجاد هماهنگي ميان فدراسيونها و آمريت هاي ورزشي ولايات، اعمار خوابگاه ها براي ورزشكاران در كابل، آماده سازي مكانهاي ورزشي در مركز و ولايت كشور و ايجاد اصلاحات در تمامي بخش هاي كميته ملي المپيك را، براي از ميان برداشتن مشكلات موجود روي دست گرفته است”.

به گفته مسوولان كميته ملي المپيك، تا به حال بودجه سالجاري كميته ملي المپيك بدسترس اين اداره قرار نگرفته زيرا در جلسه امروز ولسي جرگه، طرح بوديجه سال جاري خورشيدي حكومت كه بوديجه كميته ملي المپيك نيز جز از آن مي باشد، با اكثريت آراي نمايندگان مورد تصويب قرار نگرفت.

در عین حال مسوولان اين كميته اظهار اميدواري مي كنند، سالجاري سال پردستاوردی براي ورزش افغانستان خواهد بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد