خبرهای داخلی

225
۱ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

جشن نوروز با حضور غنی و غیابت نور برگزار گردید


جشن نوروز و برگزاری جهنده مولاعلی در شهر مزارشریف با حضور رییس جمهور غنی، اعضای کابینه و مسؤلان محلی بلخ، تحت تدابیر شدید امنیتی در بارگاه منسوب به حضرت علی رض برگزار گردید.

این نخستین سال است که رییس جمهور غنی همراه با شماری از اعضای کابینه به شمول سرپرستان وزارت های دفاع و داخله در مراسم جشن نوروز در شهر مزارشریف اشتراک نموده بودند.

از سوی هم در جریان دو دهه اخیر، این نخستین سال است که عطا محمد نور در مراسم جشن نوروز و بر افراشته شدن جهنده مولاعلی در شهر مزارشریف اشتراک نکرده است.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ گزارش یک ساله این ولایت را در حضور مهمانان و رسانه ها ارایه نموده و از افزایش ۱۹ درصدی عواید این ولایت در جریان سال گذشته خبر داد.

وی در حاشیه صحبت هایش از کمبود نیروهای امنیتی برای تامین امنیت ولسوالی های این ولایت یاد نموده و از رییس جمهوری کشور خواست تا در زمینه اعزام سربازان بیشتر در این ولایت اقدام های جدی تر را روی دست گیرد.

از سوی هم محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از کارکرد های مسؤلان محلی بلخ قدر دانی نموده و از آبادی سواحل دریایی آمو برای پیشرفت اقتصاد کشور سخن زد.

رییس جمهورغنی افزود که افغانستان با استفاده از معادن و آب های این کشور تا چهار سال دیگر بودجه مورد نیاز خود را تامین نموده و از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل خواهد شد.

در همین حال شهروندان کشور که از ولایت های مختلف برای مراسم جشن نوروز در شهر مزارشریف اشتراک نموده بودند از نیروهای امنیتی کشور بخاطر تامین امنیت این شهر قدردانی نموده و از رییس جمهور کشور می خواهند که در تامین امنیت ولایت های شمال کشور برنامه های بهتر را روی دست گیرد.

جشن نوروز یا میله گل سرخ از جمله جشن های کهن افغانستان بوده که همه ساله در نخستین روز سال با حضور مهمانان ویژه از مرکز و هزاران تن از هر گوشه و کنار کشور در شهر مزارشریف تجلیل می گردد.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد