و مطالب دیگر

900
۱ حوت ۱۳۸۸

جشن فدراسیون معلولین و معیوبین


فدراسیون ملی معلولین و معیوبین کشور؛ پنجمین سال فعالیت خود را با برگزاری یک دوره مسابقات، در رشته های فوتبال، والیبال و باسکتبال جشن گرفت.

در محفل افتتاحیهء این مسابقات؛ بعد از آنکه حاجی عبدالرحمان محمدی رییس فدراسیون معلولین و معیوبین گزارش کارکردهای فدراسیون را در پنج سال گذشته ارائه نمود، جنرال محمدظاهر اغبر رییس کمیتهء ملی المپیک، ضمن یادآوری از زحمات فدراسیون معلولین در راستای گسترش فرهنگ ورزش در میان جوانان معلول، وعدهء اعمار یک جمنازیوم خاص را برای ورزشکاران معلول سپردند.

در مسابقات شش تیم شرکت دارند که در بخشهای فوتبال، والیبال و باسکتبالة به مدت شش روز باهم رقابت می نمایند.

فدراسیون معلولین و معیوبین، كه پنج سال قبل در چارچوب ریاست تربیت بدنی و کمیتهء ملی المپیک، ثبت گردیده؛ و تيم هاي شامل آن، تاكنون در مسابقات المپیک ۲۰۰۴ یونان، مسابقات ۲۰۰۶ آسیایی و مسابقات ۲۰۰۸ بیجينگ شرکت نموده است.

 براساس گفته های محمدی؛ ا ين فدراسیون، در ۱۲ رشتهء ورزشی فعالیت دارد و نمایندگی شان را در ۱۸ ولایت ایجاد نموده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد