داغترین-خبر

۹ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

جریان های سیاسی:ادامه کار حکومت وحدت ملی سبب ایجاد بحران های تازه خواهد شد

شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و جریان‌های سیاسی، می‌گویند که ۹ روز از خلا‌ء مشروعیت سیاسی حکومت گذشته است و ادامه کار حکومت فعلی، سبب ایجاد بحران‌های تازه در کشور خواهد شد.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به روز پنچ‌شنبه، در یک کنفرانس خبری تحت‌نام “خلا‌ء مشروعیت سیاسی حکومتِ غیر قانونی، پس از اول جوزای ۱۳۹۸ ” در کابل، گفت که در پنچ‌سال گذشته حکومت وحدت ملی، دستاورد ملموس نداشته است وتاکنون عملکرد آن، خلاف قانون‌اساسی کشور بوده‌است.

به گفته وی، سیاست‌های ناکام حکومت، زمینه مداخله کشور‌های بیرونی را فراهم ساخته است.

از سوی هم، سید اسحاق گیلانی، رییس جریان همبستگی ملی مردم افغانستان، می‌گوید که بدون تامین صلح در کشور، ایجاد حکومت قانونی و برگزاری انتخابات شفاف ناممکن خواهد بود.

وی افزود:” پس از این ادامه کار حکومت ‌وحدت‌ملی مورد قبول مردم افغانستان نیست.”

با این حال، سید محمد علی جاوید، رهبر حرکت اسلامی آزاد افغانستان، می‌گوید که کشور در خلاء مشروعیت سیاسی قرار دارد و تغییر و تبدیلی‌ها پس از اول جوزای سال جاری، به خاطر تحکیم پایه‌های حکومت غیرمشروع است.

وی هم چنان افزود که ستره ‌محکمه، مفسر قانون اساسی نیست و تصمیم‌اش مبنی بر ادامه کار حکومت، خلاف قانون اتخاذ شده است.

این در حالی است که چندی پیش، ادامه کار حکومت وحدت ملی به اساس فیصله ستره‌ محکمه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد