سیاسی

207
۱۶ جوزا ۱۳۸۹

جای خالی قربانیان در جرگه مشورتی صلح


جای خالی قربانیان در جرگه مشورتی صلح
“آشتی ملی بدون تامین عدالت ممکن نیست”

آقای رییس جمهوری
جلالتماب حامد کرزی!
از ماهها بدین سو خبر برگزاری جرگه مشورتی صلح را از رسانه های مختلف شنیدیم. امیدوار بودیم گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز که متشکل از ۲۵ نهاد داخلی و بین المللی است و در رابطه تنگاتنگ با قربانیان جنگ های ۴ دهه اخیر همکاری می کند، طرف مشورت شما قرار بگیرد اما چنین نشد. 
آقای رییس جمهور!
شما خود به خوبی آگاهید که از سال های گذشته بدینسو، حدود یک و نیم ملیون افغان در جنگ‌ها و اعمال خشونت بار تلف شده و ملیون‌ها افغان دیگر هم معلول، معیوب و یا بی‌ خانمان شده اند. اما متاسفانه چنین به نظر می رسد که این گروه ملیونی هیچ نمایندهء در جرگه مشورتی صلح ندارند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی کنفرانسی را تحت عنوان “جرگه قربانیان برای عدالت” در تاریخ ۱۹ ثور با همکاری و حضور فعالانه قربانیان از سراسر افغانستان برگزار نمود. 
موارد مطرح شده از کار گروهی قربانیان و انعکاس دهنده خواست ها و مطالبات  آنها از دولت، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری و جامعه بین المللی چنين است:
۱٫    بررسی گذشته و به رسمیت شناختن جنایت های ضد بشری، جنگی و تخطی های حقوق بشری.
۲٫    پایان بخشیدن به گفتگو ها و مذاکرات غیر شفاف با گروه های مخالف، از جمله مخالفین مسلح وخودداری از هرگونه معامله سیاسی که ناقض حقوق بشر باشد.
۳٫    دولت افغانستان باید دوباره به اجرای برنامهء عمل صلح، عدالت و مصالحه  متعهد شود و با همکاری نزدیک جامعه مدنی بخش ویژه ای را برای اجرای آن تشکیل دهد.
۴٫    پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و لغو فوری قانون عفو
۵٫    تقویت سیستم عدلی – قضایی برای رسیدگی به جرائم و جنایات ضد بشری
۶٫    بسیج مردم و ایجاد روحیه همکاری و همآهنگی میان نهاد های دولتی و مدنی و قربانیان در زمینه حقیقت یابی و داد خواهی و ایجاد صلح
۷٫    تقویت مکانیزم های تحقیق و بررسی برای جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی و نیز برکناری آنها از مناصب فعلی خود.
۸٫    معرفی میکانیزم های ملی و بین المللی موجود برای حمایت از قربانیان و آسیب دیدگان شرایط جنگی و جبران خسارت.
۹٫    جامعهء بین المللی باید از پروسه عدالت انتقالی حمایت کند و بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح، مصالحه وعدالت توسط دولت افغانستان به عنوان  یکی از مکانیزم های تامین عدالت و صلح تاکید ورزد.
آقای رییس جمهور!
ما امروز به عنوان نمایندگان بخشی از قربانیان افغانستان از شما و تمام اشتراک کننده گان در جرگه می خواهیم تا اجازه ندهید که عدالت قربانی معاملات سیاسی زودگذر شود. ما امروز با آواز بلند می گوییم که صلح بی عدالت یک صلح پایدار بوده نمی تواند و از حمایت تمام افراد و شهروندان کشور برخوردار نخواهد بود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد